New Gods: Nezha Reborn

While living as an ordinary deliveryman and motor racing fan, Nezha encounters old nemeses and must rediscover his powers to protect his loved ones.

 • Li Yunxiang (voice): Yang Tianxiang
 • Masked Guy (voice): He Zhang
 • Long Wang (voice): Xuan Xiaoming
 • Dr. Su Junzhu (voice): Li Shimeng
 • Kasha (voice): Keer Zhu
 • Third Prince (voice): Zhenhe Ling
 • Father (voice): Ruoban Liu
 • Father (voice): Zhang Yaohan
 • Li Yunxiang’s Bother (voice): Guo Haoran
 • Donghai Yaksa (voice): Zengzhi Gao
 • Tiger (voice): Dashiell McGaha-Schletter
 • Ao Bing (voice): Jonny Siew
 • young Nezha (voice): Zhang Zhe

,

 • Writer: Mu Chuan Chen
 • Director: Zhao Ji
 • Original Concept: Xu Zhonglin

Credits: TheMovieDb.

%d bloggers like this: