Farewell My Concubine

Abandoned by his prostitute mother in 1920, Douzi was raised by a theater troupe. There he meets Shitou and over the following years the two develop an act entitled “Farewell My Concubine” that brings them fame and fortune. When Shitou marries Juxian, Douzi becomes jealous, the beginnings of the acting duo’s explosive breakup and tragic fall take root.
<%%item_is_not_adult%%

Credits: TheMovieDb.

Film Cast:

 • Xiaodouzi: Leslie Cheung
 • Duan Xiaolou: Zhang Fengyi
 • Juxian: Gong Li
 • Yan Hong/Siu Dau Ji’s mother: Jiang Wenli
 • Master Yuan Si Qing: Ge You
 • Master Guan: Lu Qi
 • Manager: Ying Da
 • Eunuch Zhang: Yi Di
 • Aoki Saburo: Yitong Zhi
 • Xiao Si (teenager): Li Chun
 • Xiao Si (adult): Lei Han
 • Shitou (child): Fei Yang
 • Dau Ji (child): Ma Ming-Wei
 • Shitou (teenager): Zhao Hai-Long
 • Dau Ji (teenager): Yin Zhi
 • Laizi (teenager): Li Dan
 • Laizi (child): Yang Yong-Chao

Film Crew:

 • Director: Chen Kaige
 • Screenplay: Lu Wei
 • Original Music Composer: Jiping Zhao
 • Director of Photography: Gu Changwei
 • Novel: Lilian Lee
 • Editor: Xiaonan Pei
 • Producer: Hsu Feng
 • Costume Design: Chen Changmin
 • Costume Design: Bao-Rong Huang
 • Sound Recordist: Jing Tao
 • Art Direction: Yang Zhanjia
 • Costume Design: Jinming Jiang
 • Makeup Artist: Xu Guang-Rui
 • Makeup Artist: Fang Qing-Shan
 • Art Direction: Yang Yu-He
 • Sound Recordist: Nakamuka Tawishiko
 • Costume Design: Song Shan-Ming
 • Costume Design: Wang Chi-Min

Movie Reviews:

  %d bloggers like this: