One Second

A movie fan escapes from a labour camp during the Chinese Cultural Revolution and strikes up a relationship with a homeless female vagabond.
<%%item_is_not_adult%%

Credits: TheMovieDb.

Film Cast:

 • Orphan Liu: Liu Haocun
 • Zhang Jiusheng: Zhang Yi
 • Fan Film: Fan Wei
 • Secretary Cui: Yu Ailei
 • Brother Liu: Shaobo Zhang
 • Chef: Li Xiaochuan
 • Yang He: Yan Li
 • Fan Film’s son: Cao Rui
 • Security: Liu Yunlong
 • Hooligan: Ziyue Tang

Film Crew:

 • Writer: Zhang Yimou
 • Producer: William Kong
 • Director of Photography: Zhao Xiaoding
 • Editor: Yuan Du
 • Original Music Composer: Lao Zai
 • Novel: Yan Geling
 • Writer: Zou Jingzhi
 • Producer: Ping Dong
 • Sound: Jing Tao
 • Producer: Pang Liwei
 • Producer: Shaokun Xiang
 • Art Direction: Chaoxiang Lin

Movie Reviews:

  Leave a Reply

  %d