Ninja Scroll

Jubei is a masterless ninja who travels the land alone, lending his services to those with gold—or a worthy cause. His fearsome abilities have served him well, but a plot to overthrow the government threatens to end his wandering ways—and possibly his life.
<%%item_is_not_adult%%

Credits: TheMovieDb.

Film Cast:

 • Jubei Kibagami: Koichi Yamadera
 • Kagero: Emi Shinohara
 • Dakuan: Takeshi Aono
 • Genma Himuro: Daisuke Gouri
 • Yurimaru: Toshihiko Seki
 • Sakaki Hyobu: Shûichirô Moriyama
 • Benisato: Gara Takashima
 • Shinkurou: Junichi Sugawara
 • Zakuro: Masako Katsuki
 • Utsutsu Mujuurou: Norio Wakamoto
 • Mushizou: Reizō Nomoto
 • Tessai: Ryuuzaburou Ootomo
 • Shijima: Akitoshi Ohmori
 • Doujin: Ichirō Nagai
 • Ryouga: Jouji Nakata
 • Hanza: Katsuji Mori
 • Villager: Katsumi Suzuki
 • Masked Samurai: Osamu Saka
 • Genpachi: Yusaku Yara

Film Crew:

 • Assistant Art Director: Yōji Takeshige
 • Art Direction: Hiromasa Ogura
 • Original Story: Yoshiaki Kawajiri
 • Director of Photography: Hitoshi Yamaguchi
 • Editor: Harutoshi Ogata
 • Character Designer: Yutaka Minowa
 • Music: Kaoru Wada
 • Sound Director: Yasunori Honda
 • Editor: Yukiko Itou
 • Key Animation: Hirotsugu Kawasaki
 • Background Designer: Kazuo Oga
 • Executive Producer: Yutaka Takahashi
 • Executive Producer: Masamichi Fujiwara
 • Executive Producer: Makoto Hasegawa
 • Producer: Shigeaki Komatsu
 • Producer: Masaki Sawanobori
 • Assistant Director: Satoru Nishiura
 • Producer: Haruo Sai
 • Sound Mixer: Tsutomu Asakura

Movie Reviews:

  %d bloggers like this: