Altered Carbon: Resleeved

On the planet Latimer, Takeshi Kovacs must protect a tattooist while investigating the death of a yakuza boss alongside a no-nonsense CTAC.
<%%item_is_not_adult%%

Credits: TheMovieDb.

Film Cast:

 • Ken (Takeshi Kovacs) (voice): Tatsuhisa Suzuki
 • Gina (Leilin Kawahara) (voice): Rina Sato
 • Holly Togram (voice): Ayaka Asai
 • Hideki Tanaseda (voice): Kenji Yamauchi
 • Shinji (voice): Kanehira Yamamoto
 • Genzō (voice): Koji Ishii
 • Ogai (voice): Jouji Nakata
 • Holly’s Mom (voice): Kaori Nakamura
 • Holly’s Dad (voice): Kazumasa Nakamura
 • Tsubakihara (voice): Atsushi Imaruoka
 • Hachisuka (voice): Kenjiro Tsuda
 • Mayuzumi (voice): Naoto Kobayashi
 • Taniguchi (voice): Takayuki Ishii
 • Shima (voice): Hisako Tojo
 • Nogaki (voice): Kouichi Souma
 • Tashiro (voice): Setsuji Sato
 • Kinoshita (voice): Ryunosuke Watanuki
 • Hayashi (voice): Hiromichi Tezuka
 • …: Ayaka Shimizu
 • …: Eriko Matsui
 • …: Hinako Yasuda
 • …: Hiroomi Tamaru
 • …: Keisuke Tokumori
 • …: Maiko Irie
 • …: Ruriko Aoki
 • …: Satoshi Inomata
 • …: Tomohiro Ohmachi
 • …: Yuina Ito
 • …: Yūji Kameyama

Film Crew:

 • Characters: Laeta Kalogridis
 • Screenplay: Dai Sato
 • Screenplay: Tsukasa Kondo
 • Director: Yoshiyuki Okada
 • Character Designer: Otagaki Yasuo
 • CG Supervisor: Ren Kikuchi
 • Director: Takeru Nakajima
 • Novel: Richard K. Morgan

Movie Reviews:

  %d bloggers like this: