Ichi the Killer

As sadomasochistic yakuza enforcer Kakihara searches for his missing boss he comes across Ichi, a repressed and psychotic killer who may be able to inflict levels of pain that Kakihara has only dreamed of.
<%%item_is_not_adult%%

Credits: TheMovieDb.

Film Cast:

 • Kakihara: Tadanobu Asano
 • Ichi: Nao Omori
 • Jijii: Shinya Tsukamoto
 • Kaneko: SABU
 • Karen: Paulyn Sun
 • Suzuki: Susumu Terajima
 • Takayama: Shun Sugata
 • Fujiwara: Toru Tezuka
 • Nakazawa: Yoshiki Arizono
 • Ryu Long: Kiyohiko Shibukawa
 • Inoue: Satoshi Niizuma
 • Jirô / Saburô: Suzuki Matsuo
 • Funaki: Jun Kunimura
 • Coffee Shop Manager: Morooka Moro
 • Sailor’s Lover: Houka Kinoshita
 • …: Yoshiyuki Morishita
 • …: Yuki Kazamatsuri
 • Miyuki: Rio Aoki
 • …: Makoto Takeda
 • (uncredited): Sakichi Satō
 • …: Kaori Sugawara
 • Takeshi: Hiroshi Kobayashi
 • Sarah: Mai Goto
 • …: Manzô Shinra
 • …: Masataka Haji
 • …: Hideo Sako

Film Crew:

 • Director: Takashi Miike
 • Editor: Yasushi Shimamura
 • Director of Photography: Hideo Yamamoto
 • Sound: Yoshiya Obara
 • Screenplay: Sakichi Satō
 • Executive Producer: Albert Yeung
 • Executive Producer: Toyoyuki Yokohama
 • Costume Design: Michiko Kitamura
 • Producer: Dai Miyazaki
 • Original Music Composer: Seiichi Yamamoto
 • Production Design: Takashi Sasaki
 • Producer: Akiko Funatsu
 • Original Music Composer: Karera Musication
 • Visual Effects Supervisor: Misako Saka
 • Sound Effects Editor: Mizuki Ito

Movie Reviews:

  %d bloggers like this: