Tokyo Ghoul

A Tokyo college student is attacked by a ghoul, a super-powered human who feeds on human flesh. He survives, but has become part ghoul and becomes a fugitive on the run.
<%%item_is_not_adult%%

Credits: TheMovieDb.

Film Cast:

 • Ken Kaneki: Masataka Kubota
 • Toka Kirishima: Fumika Shimizu
 • Kotaro Amon: Nobuyuki Suzuki
 • Kureo Mado: Yo Oizumi
 • Rize Kamishiro: Yu Aoi
 • Hinami Fueguchi: Hiyori Sakurada
 • Kuzen Yoshimura: Kunio Murai
 • Hideyoshi Nagachika: Kai Ogasawara
 • Nishiki Nishio: Shunya Shiraishi
 • Royko Fueguchi: Shoko Aida
 • Renji Yomo: Shuntaro Yanagi
 • Uta: Minosuke Bando
 • Kaya Irimi: Nozomi Sasaki
 • Enji Koma: Kenta Hamano
 • Yoriko Kosaka: Seika Furuhata
 • Ippei Kusaba: Tomoya Maeno
 • Hisashi Ogura: Dankan
 • Akihiro Kano: Ryo Iwamatsu

Film Crew:

 • Original Music Composer: Don Davis
 • Screenplay: Ichiro Kusuno
 • Theme Song Performance: Yojiro Noda
 • Comic Book: Sui Ishida
 • Director: Kentaro Hagiwara
 • Sound Effects: Tomoko Ohtsuka

Movie Reviews:

  %d bloggers like this: