Why Don’t You Play in Hell?

In Japan, gonzo filmmakers hatch a three-pronged plan to save an actress’s career, end a yakuza war and make a hit movie.
<%%item_is_not_adult%%

Credits: TheMovieDb.

Film Cast:

 • Muto: Jun Kunimura
 • Ikegami: Shinichi Tsutsumi
 • Director Hirata: Hiroki Hasegawa
 • Kouji Hashimoto: Gen Hoshino
 • Mitsuko Muto: Fumi Nikaido
 • Shizue Muto: Tomochika
 • Sasaki: Tak Sakaguchi
 • Masuda: Itsuji Itao
 • Sato: Jyonmyon Pe
 • Detective Tanaka: Hiroyuki Onoue
 • Mitsuo Yoshimura: Tasuku Nagaoka
 • Hitman: Akihiro Kitamura
 • Junko: Megumi Kagurazaka
 • …: Daisuke Kuroda
 • …: Kazuki Namioka
 • Waitress: Sakiko Bokumoto
 • Bartender: Motoki Fukami
 • Sumita: Taro Suwa
 • Ryuta Sanada: Hiroshi Honjomaru
 • Suzuki: Arata Yamanaka
 • …: Ōmiya Ichi
 • Yoshida: Donpei Tsuchihira
 • Rokko: Matsuri Hashimoto
 • Miki: Yuki Ishii
 • Tanigawa: Haruki Mika
 • Detective Kimura: Tetsu Watanabe
 • Masako: Shimako Iwai
 • Yoshiko: Riko Narumi
 • Ramen Shop Owner: Denden
 • …: Kenjirou Ishimaru
 • …: Hakase Suidobashi
 • …: Akaji Maro
 • …: Mickey Curtis
 • …: Kyōko Enami
 • Chiba: Akira Yamamoto
 • Tetsuo Komuro: Takamitsu Nonaka
 • …: Hideo Nakaizumi
 • Ikegami’s mistress: Tsugumi
 • …: Yoshiki Takahashi
 • …: Manji Edogawa
 • Young Mitsuko Muto: Nanoka Hara

Film Crew:

 • Music: Sion Sono
 • Editor: Junichi Itou
 • Executive Producer: Atsushi Moriyama
 • Director of Photography: Hideo Yamamoto
 • Production Design: Hisao Inagaki
 • Producer: Takeshi Suzuki
 • Producer: Takuyuki Matsuno

Movie Reviews:

  %d bloggers like this: