Tokyo Story

The elderly Shukishi and his wife, Tomi, take the long journey from their small seaside village to visit their adult children in Tokyo. Their elder son, Koichi, a doctor, and their daughter, Shige, a hairdresser, don’t have much time to spend with their aged parents, and so it falls to Noriko, the widow of their younger son who was killed in the war, to keep her in-laws company.
<%%item_is_not_adult%%

Credits: TheMovieDb.

Film Cast:

 • Shukishi Hirayama: Chishū Ryū
 • Tomi Hirayama: Chieko Higashiyama
 • Noriko Hirayama: Setsuko Hara
 • Shige Kaneko: Haruko Sugimura
 • Koichi Hirayama: Sō Yamamura
 • Fumiko Hirayama: Kuniko Miyake
 • Kyôko Hirayama: Kyōko Kagawa
 • Sanpei Numata: Eijirō Tōno
 • Kurazo Kaneko: Nobuo Nakamura
 • Keiso Hirayama: Shirō Ōsaka
 • Osamu Hattori: Hisao Toake
 • Yone Hattori: Teruko Nagaoka
 • Oden-ya no onna: Mutsuko Sakura
 • Rinka no saikun: Toyo Takahashi
 • Tetsudou-shokuin: Tōru Abe
 • Aparto no onna: Sachiko Mitani
 • Biyouin no kyaku: Ryōko Mizuki
 • Junsa: Keijirô Morozumi
 • Jimuin: Shozo Suzuki
 • Ryokan no jochuu: Haruko Chichibu
 • Tuyauta-shi: Takashi Miki
 • Onomichi no ishi: Toshinosuke Nagao
 • Minoru Hirayama – Koichi’s son: Zen Murase
 • Isamu Hirayama – Koichi’s son: Mitsuhiro Môri
 • Byouin no kyaku: Yoshiko Togawa
 • Kanka no otoko: Fumio Tooyama

Film Crew:

 • Second Assistant Director: Shōhei Imamura
 • Director: Yasujirō Ozu
 • Screenplay: Kōgo Noda
 • Director of Photography: Yûharu Atsuta
 • Editor: Yoshiyasu Hamamura
 • Art Direction: Tatsuo Hamada
 • Sound Recordist: Yoshisaburo Senoo
 • Original Music Composer: Takanobu Saitô
 • Producer: Takeshi Yamamoto
 • Costume Design: Taizô Saitô
 • Sound Engineer: Mitsuru Kaneko
 • Sound Assistant: Yoshiomi Hori

Movie Reviews:

 • tmdb47633491: A necessary film, in the way that vegetables are necessary.
%d bloggers like this: