Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions

Yugi and Kaiba have a special duel that transcends dimensions.
<%%item_is_not_adult%%

Credits: TheMovieDb.

Film Cast:

 • Seto Kaiba (voice): Kenjiro Tsuda
 • Yugi Moto (voice): Shunsuke Kazama
 • Joey Wheeler (voice): Hiroki Takahashi
 • Tea Gardner: Maki Saito
 • Tristan Taylor: Takayuki Kondo
 • Ryo Bakura: Rica Matsumoto
 • Mokuba Kaiba: Junko Takeuchi
 • Duke Devlin: Ryou Naitou
 • Aigami: Kento Hayashi
 • Solomon Moto: Tadashi Miyazawa
 • Mr. Bakura: Kazuhiro Yamaji
 • Sera: Kana Hanazawa
 • Mani: Satoshi Hino
 • Kudaragi: Kendo Kobayashi
 • Shadi Shin: Nozomu Sasaki

Film Crew:

 • Original Music Composer: Yoshihiro Ike
 • Original Music Composer: Elik Alvarez
 • Director: Satoshi Kuwabara
 • Writer: Kazuki Takahashi
 • Cinematography: Hiroaki Edamitsu
 • Background Designer: Young-Il Park

Movie Reviews:

  %d bloggers like this: